interkulturní cesty
v Evropě

en it fr es cz  

Interkultura a vzdělávání

K čemu se vlastně vztahujeme pokud hovoříme o interkulturních formacích a interkulturní výuce?
V oblasti formací mluvíme o formativních kursech nabízených veřejnými a soukromými Institucemi, které mají za cílovou skupinu (příjemce) experty různých oborů: sociálních, právních a socio-zdravotních.
V oblasti výuky se vlastně vztahujeme (referujeme o) k všem druhům iniciativ, projektů a akcí, organizovaných spontánně anebo na objednávku, nabízených školám a učitelům působících na veřejných a soukromých institucích.
Databáze projektu nabízí přehled interkulturních akcí v Evropě ve vzdělávacích a formativních oblastech.
Některé z takovýchto projektů  byly označeny jako kasuistické studie. Navíc analýza rozvíjí témata a debatu uvnitř studijní oblasti: škola jako místo sociálního vyloučení, role asociací, současná situace vzdělávacího systému, atd.
Zpráva nabízí letmý pohled na rozdílnosti uplatňované v praxi (v různých praktikách), mezi promotéry a lidmi kteří skutečně započnou s činností (priorita v práce s rodiči nebo priorita znalosti jazyka) a mezi různými zeměmi (například problematika nedospělosti v střední a východní Evropě nebo vzdělání ve Francii).