interkulturní cesty
v Evrope

en it fr es cz  

Interkultura a životní úroven

Zdraví, práce, domov: takovéto jsou pole výzkumu obsáhlá v definici „Kvalita života“.
Máme na mysli sociální infrastrukturu a prvky nutné pro obstarání sociální bezpečnosti. Mají primární roli při dosažení „kvality života“, když na ni nažíráme jako na možnost mít životní podmínky adekvátní sociálnímu okolí.
Pohled na vybrané projekty ukáže, že existují odlišné druhy iniciativ zabývajících se tím samým předmětem různými způsoby: například na poli práce máme teritoriální dohody o vzdělávání a integraci cizinců, avšak také dohody podporující podniky migrantů, positivní diskriminaci, atd.
Případové studie přináší detailní analýzu některých projektů a nabízí přímý kontakt se sdruženími a organizátory aktivit. Analýza prohlubuje kritický pohled pomocí článků, rozhovorů a evaluací.
Zpráva probíhá skrze náš výzkumný projekt, definuje iniciátory, akce a subjekty interkulturní praxe v této oblasti.