interkulturní cesty
v Evrope

en it fr es cz  

Interkultura a média

Jak můžeme definovat "opravdu inter-kulturní" média? Máme se zaměřit na veřejnost? Na subjekty? Na obsah? Cíl výzkumu Interkulturní mapy je zaměřen na všechnu zkušenost, otázky a kritické body na které se narazí při protnutí interkultury a médií.
Menšinová média, "etnická média", informační kampaně, projekty na zvyšování povědomí, komunitní magazíny a rozhlasy: takovéto jsou některé z prvků z kterých je složena bohatá a široká scenérie. Seznam vypraných mediálních projektů nám dovoluje první nahlédnutí do takovéhoto panoramatu. Prípadové studie dají hlubší vhled do našeho výzkumu prováděného ve velmi různorodých institucích a na různých druzích projektů.
Je možné "transplantovat" projekt do jiného kontextu? Analýza dává dodatečné hloubkové informace  o sociálním prostředí v kterém je projekt realizován a nalézá společné metodologie činnosti a snaží se nalézt odpovědi na takovéto otázky.
Zpráva umožňuje celkový přehled celého výzkumu, rozeznává konstantní prvky, kritické otázky interpretativního přístupu a snaží se definovat to, o čem si myslíme, že je opravdu interkulturní.