interkulturní cesty
v Evropě

en it fr es cz

Interkultura a umění - případové studie

Kazuistické studie jsou jádrem výzkumu Interkulturní Mapy; formou nabídky obecného přehledu o každé oblasti uživatelům slouží  k prohloubení některých projektů.
Analýza struktury projektu (činnosti, účely, metodologie) je doplněna komentářem nabízejícím záchytné body vyhodnocení: první indikátory k definování dobré praxe na poli interkulturalismu.