interkulturní cesty
v Evrope

en it fr es cz  

Interkultura a univerzita

Univerzitní sektor je vysoce důležitý pro obstarávání interkulturní praxe, zvláště pak ve školách, v kterých jsou instruktoři školeni v oblastech jako je pedagogika, sociální vědy, komunikace a mezinárodní vztahy a kde je častý vzájemný styk mezi kulturami. Takovéto aspekty však mají primární roli v systému vedení, a to dnes více než kdykoli jindy. Zvláště pak vezmeme-li v potaz, že přinejmenším v Evropě jsou vzdělávací systémy a univerzity v souladu s (toliko) jedním specifickým modelem, a jazyková a kulturní pluralita je stále více zdůrazňovaná.
Výzkum učiněný v této oblasti analyzuje přístup univerzit k takovémuto druhu studia a podporuje spolupráci a výměnu mezi univerzitami nabídkou detailního seznamu kursů a školení v Evropě.
Zpráva pojednává o této situaci. Tento výzkum se soustředí na tři evropských případových studií.