interkulturní cesty
v Evropě

en it fr es cz

Interkultura a vzdělávání - projektů

Při navigaci databáze projektu můžete objevovat bohatou škálu aktivit, autorů a metodologií užívaných na poli interkulturní praxe. Touto databází nabízíme úvodní perspektivu, náhled toho, co můžete najít v jiných výzkumných sekcích; první jiskru k osvětlení vaší vlastní cesty Interkulturní mapou Evropy.