interkulturní cesty
v Evropě

en it fr es cz

Slovo "interkulturní" se stalo zastřešujícím termínem, pomocí něhož se definuje široké pole aktivit realizovaných s různou motivací, záměrem a výsledkem. Dnes již existuje zavedená interkulturní terminologie, která se používá v mnoha projektech definovaných jako interkulturní i přesto, že tato terminologie je často používána automaticky a nekriticky. Existuje však několik projektů, které skutečně pomáhají pochopení a komunikaci mezi různými kulturami a zlepšují výměnu mezi místními komunitami i přesto, že nepoužívají nálepku interkulturní a ani se nezabývají otázkami imigrace a integrace. Ve svém výzkumu zohledňujeme složitost těchto otázek a pečlivě se zaměřujeme na vhodný typ aktivit.

Projekt Interkulturní mapa se ve svém přístupu odklání od prostého katalogu "interkulturních sdružení" a namísto toho nabízí analýzu řady oblastí (včetně těch, které nejsou na očích), do kterých zasahují interkulturní zkušenosti.

S ohledem na to, že řada oblastí přesahuje do jiných a mnoho aktivit překračuje hranice, jsme vytvořili pět tematicky širokých map s cílem vypracovat Interkulturní mapu Evropy:

  • interkulturalita a komunikace
  • interkulturalita a umění
  • interkulturalita a vzdělávání
  • interkulturalita a kvalita života
  • interkulturalita a výzkum

V každé tematické mapě jsme identifikovali interkulturní aktéry (kdo) a aktivitys (co)tím, že kategorie aktérů zahrnuje nejen sdružení, ale také nadace, muzea a veřejné organizace, a kategorie aktivit neodkazuje pouze na "interkulturní projekty", ale také na výstavy, místní iniciativy, trhy, atd.

Webové stránky Interkulturní mapy chtějí být místem setkávání a výměny názorů, místem, kde jednotlivci mohou získat informace či nabídnout své zkušenosti a nápady ostatním.

Stránky nabízí několik interaktivních nástrojů:

  • Databáze zahrnuje data a informace o interkulturních projektech a aktérech v Evropě. Pomocí podrobného adresáře mohou uživatelé vytvářet "osobní mapy" v rámci Interkulturní mapy.
  • Prohlížením stránek věnovaných konkrétním oblastem výzkumu (interkulturalita a média, umění, vzdělávání, kvalita života a výzkum) mohou uživatelé získat důkladné znalosti o mapách, které jsme vytvořili pro každou oblast interkulturní intervence. Začněte na této stránce a podívejte se na případové studie, články a zprávy, které nabízejí výsledky řady výzkumů.
  • Fórum je místem pro výměnu informací a nápadů souvisejících s interkulturním výzkumem a praxí.
  • Na stránce Váš projekt se mohou uživatelé aktivně zapojit do výzkumného procesu tak, že vloží do databáze informace o projektech, na kterých se podíleli nebo o kterých slyšeli.

Interkulturní mapu podpořila Evropská komise (GŘ spravedlnost, svoboda a bezpečnost) v rámci programu INTI - Integrace občanů třetích zemí. Mapa je výsledkem spolupráce výzkumných pracovníků a interkulturních aktérů z několika evropských zemí (Itálie, Belgie, Španělsko a Česká republika).

Novinky