interkulturní cesty
v Evropě

en it fr es cz

Interkultura v regionu Piedmont - Liguria

Výzkumník, jehož úkolem je analyzovat interkulturu v Evropě musí cestovat přes variabilní a artikulovaný průsmyk skládající se v různých pasážích z odlišných křižovatek. Vytvoření průsmyku též znamená jeho výběr, rozhodnutá zkoumat některé průchody zatímco jiné (nutně) zanedbat).
Při koncipování této variabilní evropské  mapy jsme snažili začlenit nesčíslné aktivity a praktiky mající „interkulturní“ cíl nebo důsledek; poté jsme je rozdělili do pěti makrosektorů, zvykově definovaných jako: umění, média a vydavatelský průmysů, vzdělávání, kvalita života a univerzitní výzkum.
Používali jsme tu samou metodu jako při specifickém výzkumu, který jsme provedli v Piemontu a v Ligůrii, dvou italských regionech nabízejících bohaté interkulturní koncepty, které mají potenciál dodat dobré nápady a podněty pro praxi a pojetí interkulturního dialogu.
Sdružení „Afrika a Středomoří“, jeden z partnerů Evropského projektu, analyzovalo interkulturní praxi rozvíjející se v těchto oblastech; učinilo tak s použitím stejných nástrojů, jaké byly použity v celoevropskému výzkumu.
Tato sekce nabízí mapu, kterou jsme vykonstruovali díky tomuto výzkumu. K prohledávaní mapy použijte „research in the database” (výzkum v database) nebo “project” (projekt) a  seznam “case studies” (seznam připadových studie). Dvě zprávy nabízí celkový přehled výzkumu který byl učiněn v každém z regionů.

Interkulturní mapa v Piemontu a Ligurii je podporována firmou Compagnia di San Paolo a Evropskou Komisí (Gnerální direktorát Spravedlnosti, svobody a bezpečnosti)