interkulturní cesty
v Evropě

en it fr es cz  

Interkultura a umění

V oblasti umění jsou ti kdo uskutečňují interkulturní projekty; v oblasti interkulturalismi jsou ti kdo uskutečňují umělecké projekty.
Mezi těmi kdo uvádí do života interkulturní projekty a aktivity jsou tací, kteří si vlastně nejsou vědomi, že něco takového činí a jiní, kteří věří, že uskutečňují interkulturní projekty, aniž by něčeho takového byli kdy schopni. Něco takového se děje i mezi lidmi produkujícími uměleckou činnost, ale ti mají také možnost rozeznat či nerozeznat (CI SPISE AUTOR ZAMYSLEL RICI „VYTVORIT“) důležitá umělecká díla, získat či nezískat pozitivní recenze, být či nebýt pozván na Benátské bienále.
Jasnou věcí zůstává:nikdo není schopen precisně definovat co je umění a interkulturní oblast.
V této nejisté a vágní problematice, representuje náš výběr projektů a prípadové studií právě jen jedno z možných zobrazení subjektu a bude se snažit ukázat místa a metodologie které mají jak umělecké tak i interkulturní elementy.
Analýza (rozhovory, články, přehledy) se budou zakládat několika důležitých bodech: internacionalizace umění, otázky různosti a identity, práce zasahující migrantské komunity, korporativní výzkum, dotační vztahy, stereotypy a sociální reprezentaci…
S pomocí zprávy bude taktéž možno vystopovat zpětně získaný obraz s pomocí (uvedených) aktérů, akcí a témat nejvýznamnějších interkulturních aktivit dneška.